• Interwencja

    Interwencja programistyczna lub serwisowa. Podstawą wyceny jest głównie czas przeznaczony na wykonanej pracy oraz ewentualne koszty bezpośrednie. Podstawą wykonania usługi jest Zamówienie.

  • Projekt

    Zespół projektowy jest dedykowany do realizacji konkretnego projektu. Podstawą do wyceny jest ustalony zakres i harmonogram prac. Rozpoczęcie prac następuję po podpisaniu Umowy.

  • Abonament

    Najkorzystniejszy finansowo. Wycena zależna od ilości użytkowników i planowanej ilości roboczogodzin. Po wyczerpaniu limitu atrakcyjne zniżki. Podstawą rozpoczęcia współpracy jest Umowa.

Model wspólpracy

Proponujemy sprawdzone modele współpracy dostosowane do specyfiki poszczególnych usług

Skontaktuj się z nami